สุ่มไก่มีความแข็งแรงคงทนใช้งานได้นาน/ใช้ขังไก่ชน/ด้วยฝีมือประณีตในการจักสาน

สุ่มไก่มีความแข็งแรงคงทนใช้งานได้นาน/ใช้ขังไก่ชน/ด้วยฝีมือประณีตในการจักสาน

฿ 400