วิหารวัดมงคลบพิตร จำลอง

วิหารวัดมงคลบพิตร จำลอง

S__16736378
฿ 6,500

วิหารพระมงคลบพิตร ถือเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ้าตามพระราชพงศาวดารฯ บริเวณที่ตั้งวิหารนี้เคยเป็นวัด ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม เพราะระบุว่า โปรดอัญเชิญพระพุทธรูปขนาดใหญ่ นามว่า “มงคลบพิตร” มาจากพื้นที่ทางตะวันออก ต่อจากน้นก็ทรงก่อมณฑปครอบ ครั้นถึงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ โปรดเกล้าให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ พระมงคลบพิตรขขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยโปรดให้ทำบัวหงายคั่นระหว่างพระเกตุมาลากับพระรัศมี ส่วนพระวิหารนั้นก็โปรดให้รื้อเครื่องบนออก แล้วก่อหลังคาให้เหมือนดังพระวิหารทั่วไปต่อมาเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 นั้นพม่าเข้าใจว่าพระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปทองคำ จึงได้ใช้ไฟสุมลอกทองจนกระทั่งองค์พระ ตลอดจนพระวิหารได้รับความเสียหายมากโดยเฉพาะเครื่องบนพระวิหารที่หักลงมาต้องพระเมาฬีและพระกรช้างขวาจนแตกหักตกลงมากลายเป็นซากปรักหักพัง นับแต่นั้นมาจนกระทั่งถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์