ล้าง อัด ฉีด เคลือบสี ด้วยผลิตภัณฑ์นาโนเทคโลยี

ล้าง อัด ฉีด เคลือบสี ด้วยผลิตภัณฑ์นาโนเทคโลยี

665
฿ 170

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง ได้เปิดกองงาน ฝึกวิชาชีพล้างอัดฉีด และ ทำความสะอาดรถยนต์ ล้างอัดฉีด เคลือบสีรถด้วยผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี และบริการล้างแอร์ ด้วยเครื่่องอัตโนมัติ เป็นการเปิดโอกาสให้ ผู้ต้องขังชั้นดีมาก ขึ้นไป และ ใกล้พ้นโทษ ได้ฝึกทักษะการประกอบอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพ ภายหลังพ้นโทษ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และ เป็นการคืนคนดีสู่สังคมกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคม ได้อย่างปกติสุข ไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำ อีกต่อไป โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะย้อนกลับไปเป็นเงินรางวัลปันผลให้กับผู้ต้องขัง ต่อไป