รับซักรีด

รับซักรีด

1542960464108
฿ 0

กองงานซักรีดเป็นการฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจำ สังกัด ฝ่ายฝึกวิชาชีพ ส่วนพัฒนาผูู้ต้องขัง เรือนจำกลางอุบลราชธานี