บริการล้างอัดฉีดรถยนต์

บริการล้างอัดฉีดรถยนต์

1543017614549
฿ 0

กองงานล้างอัดฉีดรถยนต์ เป็นการฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจำ สังกัด ฝ่ายฝึกวิชาชีพ ส่วนพัฒนาผูู้ต้องขัง เรือนจำกลางอุบลราชธานี