น้ำหมักชีวภาพ สูตรเร่งราก ต้น ใบ

น้ำหมักชีวภาพ สูตรเร่งราก ต้น ใบ

32364
฿ 10

ใช้สำหรับพืช ในการเร่งราก ลำต้น และใบ เป็นนำ้หมักผลิตจากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมี