นวดแผนไทย

นวดแผนไทย

1543044118798
฿ 0

กองงานนวดแผนไทยเป็นการฝึกวิชาชีพการนวดแผนไทย เปิดบริการภายนอกเรือนจำ สังกัด ฝ่ายฝึกวิชาชีพ ส่วนพัฒนาผูู้ต้องขัง เรือนจำกลางอุบลราชธานี