บริการตัดผมให้กับผู้มาติดต่อราชการ คิดค่าบริการต่อหัวเพียง 20 บาท

บริการตัดผมให้กับผู้มาติดต่อราชการ คิดค่าบริการต่อหัวเพียง 20 บาท

฿ 20

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางมีบริการตัดผมให้กับผู้มาติดต่อราชการ คิดค่าบริการต่อหัวเพียง 20 บาท