ชุดสนามเหล็กผสมไม้ โต๊ะตัวกลาง กว้าง 77.00 cm ยาว 149.00 cm สูง 78.00 cm เก้าอี้ จำนวน 4 ตัว ทำด้วยไม้จามจุรี แผ่นเดียวไม่ต่อไม้

ชุดสนามเหล็กผสมไม้ โต๊ะตัวกลาง กว้าง 77.00 cm ยาว 149.00 cm สูง 78.00 cm เก้าอี้ จำนวน 4 ตัว ทำด้วยไม้จามจุรี แผ่นเดียวไม่ต่อไม้

1
฿ 6,000