คาร์แคร์ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

คาร์แคร์ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

฿ 30

กองงานบำรุงรักษารถยนต์ (คาร์แคร์) เป็นการฝึกวิชาชีพภายนอกทัณฑสถาน สังกัดฝ่ายฝึกวิชาชีพ ส่วนพัฒนาผูู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
เปิดบริการ จ.-ศ. เว้นวันหยุดราชการ เปิดเวลา 08.30 – 16.00 น.